خانه / رشته های علوم انسانی / رشته روانشناسی / دانلود پایان نامه رابطه سازگاری اجتماعی دانش آموزان با اعتیاد به پیامک
دروس مهندسی صنایع دروس مدیریت آموزش رباتیک
دروس آمار و داده کاوی دروس مهندسی برق آموزش برنامه نویسی
دروس مهندسی عمران دروس مهندسی کنترل آموزش طراحی وبسایت
دروس مهندسی معماری دروس مهندسی قدرت دروس مهندسی نرم افزار
دروس مهندسی مکانیک آموزش مجموعه آفیس آموزش برنامه نویسی اندروید
دروس مهندسی شیمی آموزش طراحی و گرافیک آموزش زبان های خارجی
دروس اقتصادی و مالی آموزش متلب و سیمیولینک آموزش انیمیشن سازی
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس

دانلود پایان نامه رابطه سازگاری اجتماعی دانش آموزان با اعتیاد به پیامک

موبایل

رابطه سازگاری اجتماعی و هیجان خواهی با اعتیاد به پیامک در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان میاندرود

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

 

چکیده

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر توجه به هدف، کاربردی بود. جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان پایه اول تا چهارم دوره متوسطه در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ به تعداد ۱۸۸۰ نفر بودند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ۲۰ سوالی سازگاری اجتماعی سینها و سینک، پرسشنامه ۴۰ سوالی هیجان خواهی زاکرمن و پرسشنامه ۱۵ سوال اعتیاد به پیامک بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، کمینه وبیشینه، فراوانی، درصد فراوانی جداول و نمودارها و در بخش آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، تحلیل واریانس و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.

نتیجه نشان داد:

۱- بین سازگاری اجتماعی و هیجان خواهی با اعتیاد به پیامک در دانش آموزان دختر و پسر رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.

۲- بین دختران و پسران در سازگاری اجتماعی تفاوت معناداری وجود نداشت ولی هیجان خواهی  و اعتیاد به پیامک تفاوت معناداری وجود داشت و پسران هیجان خواهی و اعتیاد به پیامک بیشتری نسبت به دختران داشتند.

۳- بین دانش آموزان پایه های تحصیلی اول ، دوم ، سوم و چهارم در سازگاری اجتماعی، هیجان خواهی و اعتیاد به پیامک تفاوت معناداری وجود داشت.

۴- اعتیاد به پیامک در دانش آموزان براساس متغیرهای سازگاری اجتماعی و هیجان خواهی قابل پیش بینی بود.

کلمات کلیدی : سازگاری اجتماعی ، هیجان خواهی ، اعتیاد به پیامک

دانش_آموزان

فهرست

فصل اول – کلیات مساله پژوهش

فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش

فصل سوم – روش انجام پژوهش

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم – خلاصه ، نتیجه گیری ، محدودیت ها و پیشنهادها

فهرست جدول ها

فهرست نمودارها

دانلود پایان نامه رابطه سازگاری اجتماعی دانش آموزان با اعتیاد به پیامک
قیمت : 0 تومان
فرمت فایل : Pdf
تعداد صفحه : 146
حجم فایل : 1.3 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *