خانه / رشته های علوم انسانی / رشته جامعه شناسی / دانلود پایان نامه بررسی رضایت از زندگی در دانشجویان
دروس مهندسی صنایع دروس مدیریت آموزش رباتیک
دروس مهندسی معماری دروس مهندسی برق آموزش برنامه نویسی
دروس مهندسی پزشکی دروس مهندسی کنترل آموزش طراحی وبسایت
دروس مهندسی نرم افزار دروس مهندسی قدرت آموزش راه اندازی سایت
آموزش مهارت های بازار کار دروس مهندسی عمران آموزش زبان انگلیسی
آموزش ساخت بازی موبایل دروس مهندسی مکانیک آموزش مجموعه آفیس
طراحی 3 بعدی و متحرک سازی دروس مهندسی شیمی آموزش برنامه نویسی اندروید
آموزش پروژه محور برنامه نویسی علوم اقتصادی و مالی آموزش برنامه نویسی سی شارپ


دانلود پایان نامه بررسی رضایت از زندگی در دانشجویان

عنوان : بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر

چکیده

این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی در میان ۴۵۰ نفر (۱۶۰ مرد و ۲۹۰ زن) از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می پردازد و به این منظور از پرسشنامه ای خود اجرا بهره می جوید. در ابتدا محقق به بحث نظری پیرامون این نکته می پردازد که آیا متغیر ”رضایت از زندگی“ یک متغیر بسیط است یا یک سازه که دارای ابعادی چند است؟ که پیش فرض بسیط بودن آن را انتخاب می نماید.

در این پژوهش سؤالات اصلی محقق عبارت است از: ۱- میزان رضایت از زندگی دانشجویان در دانشکده های مختلف چقدر است؟ ۲- آیا بین میزان رضایت از زندگی دختران و پسران دانشجو تفاوتی وجود دارد؟ ۳- آیا عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر خاستگاههای واحد دارند؟ ۴- مهمترین عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی دانشجویان چه هستند؟ما برای تحلیل داده ها از رگرسیون خطی استفاده نموده ایم. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که میزان رضایت از زندگی در دانشکده های مختلف تفاوت معناداری با هم ندارد. به لحاظ آماری دانشجویان دختر و پسر دارای رضایت از زندگی متفاوتی نیستند. ما دریافتیم که در هر دو جنس ”رضایت از خود“ ، ”مثبت نگری“ و ”رضایت از دانشگاه“ تأثیر شایانی در رضایت از زندگی دارند. با این وجود دو متغیر ”وضعیت سلامتی“ و ”امید شغلی“ در رضایت از زندگی دختران اثربخش تر از پسران است و ”موفقیت تحصیلی“ تأثیر بیشتری در رضایت از زندگی پسران نسبت به دختران دارد. بنابراین می توان گفت که عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی پسران و دختران و اثربخشی آنها تا حد زیادی مشابه است. در پایان نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که میزان رضایت از زندگی دانشجویان در حد مطلوبی است. Median: 3/62 & rang: [1-5]

کلید واژه: رضایت از زندگی ،  رضایت از خود ، رضایت از دانشگاه ، رضایت از آزادیهای اجتماعی ـ سیاسی و دانشجو  

images (49)

فهرست 
فصل اول کلیات
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوالات پژوهش

فصل دوم مروری بر پیشینه پژوهش  
پیشینه پژوهش (مقدمه )
پیشینه پژوهشهای داخلی
پیشینه پژوهشهای خارجی
ارزیابی پیشینه پژوهش و ارائه چهار چوب تئوریک
فرضیه های پژوهش

  فصل سوم روش پژوهش
ـ نوع پژوهش
ـ متغیر‌های پژوهش
ـ تعریف متغیر‌های پژوهش
ـ ابزار‌  جمع‌آوری اطلاعات
ـ روایی ابزار سنجش (Validity)
ـ پایایی ابزار سنجش (Reliability)
ـ جامعه‌ آماری
ـ تعیین حجم نمونه
ـ شیوه انتخاب اعضای نمونه
ـ روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم یافته‌های پژوهش
ـ سیمای پاسخگویان
ـ توصیف متغیر های پژوهش
ـ ـ   توصیف متغیر وابسته
ـ توصیف متغیر های مستقل
تحلیل یافته های پژوهش(آزمون فرضیات)
تبیین موضوع پژوهش (درسطح خرد)
بررسی پیش فرضهای تحلیل رگرسیون و ارائه معادله آ ن
بررسی آثار کنترلی متغیر ها در تبیین (سطح خرد ) متغیر وابسته
تحلیل مسیر مدل پژوهش

 فصل پنجم خلاصه نتایج پژوهش و پیشنهادات    
ـ جمع‌بندی نتایج و یافته‌های پژوهش
ـ پاسخ به سوالات اصلی پژوهش
ـ پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
پیوست
الف جداول ضمیمه
ب فهرست اعلام
ج پرسشنامه تحقیق

دانلود پایان نامه بررسی رضایت از زندگی در دانشجویان
قیمت : 6900 تومان
فرمت فایل : Word
تعداد صفحه : 291
حجم فایل : 0.4 مگابایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *