خانه / رشته های فنی مهندسی / رشته مهندسی ICT / دانلود پایان نامه بررسی عملکرد فیبر نوری
دروس مهندسی صنایع دروس مدیریت آموزش رباتیک
دروس آمار و داده کاوی دروس مهندسی برق آموزش برنامه نویسی
دروس مهندسی عمران دروس مهندسی کنترل آموزش طراحی وبسایت
دروس مهندسی معماری دروس مهندسی قدرت دروس مهندسی نرم افزار
دروس مهندسی مکانیک آموزش مجموعه آفیس آموزش برنامه نویسی اندروید
دروس مهندسی شیمی آموزش طراحی و گرافیک آموزش زبان های خارجی
دروس اقتصادی و مالی آموزش متلب و سیمیولینک آموزش انیمیشن سازی
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس


دانلود پایان نامه بررسی عملکرد فیبر نوری

چکیده 

در این پایان نامه، ساختمان و شیوه ی عملکرد فیبر نوری مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا با بیان مزایا وکاربردهای فیبرنوری با این رسانه ی انتقال آشنا می شویم. درادامه با بررسی چند قانون فیزیک نور، چگونگی انتقال نور در فیبر نوری را مطالعه می کنیم. مطالب بعدی ، انواع مختلف فیبر نوری و چگونگی ساخت فیبر هستند.

در بحث شبکه بندی به وسیله ی فیبر، پس از مطالعه ی چگونگی کابل کشی به وسیله ی فیبر ها، به بررسی مدل های نوری و انواع توپولوژی های قابل به کارگیری در شبکه بندی به وسیله ی فیبر نوری می پردازیم. در پایان دو طرح عملی پیاده سازی شده، که در آن از فیبر نوری به عنوان رسانه ی انتقال استفاده شده است، مورد بررسی قرار می گیرد.

 

preview_html_m4cc02457

فهرست 
مقدمه

فصل اول : آشنایی با فیبرنوری

۱-۱- تاریخچه ی فیبرنوری
۱-۲- مزایای تارهای نوری
۱-۲-۱- قیمت پایین
۱-۲-۲- استحکام کششی مناسب
۱-۲-۳- پهنای باند وسیع
۱-۲-۴- محافظت در مقابل تداخل و تزویج
۱-۲-۵ ایزولاسیون کامل الکتریکی
۱ -۲-۶- امنیت
۱-۲-۷- مصونیت در مقابل خوردگی
۱-۲-۸- غیرقابل اشتعال بودن
۱-۲-۹- وزن کم و قطرکوچک
۱-۲-۱۰- اتلاف پایین
۱-۲-۱۱- نصب و نگهداری آسان تر
۱-۲-۱۲- فرستنده هایی با قیمت کمتر
۱-۲-۱۳- انعطاف پذیری
۱-۳- کاربردهای مخابرات تارنوری

فصل دوم : فیزیک موجبرهای نوری

۱-۲- طبیعت نور
۲-۱-۱- تعاریف و قوانین نور
۲-۱-۱-۱- ضریب شکست
۲-۱-۱-۲- پدیده های تابش ، انعکاس و انکسار
۲-۱-۱-۳- قوانین اسنل
۲-۱-۱-۴- حالت های مختلف تابش نور در دو محیط مختلف(N1>N2)
۲-۲- انتقال نور در فیبرنوری
۲-۲-۱- طیف الکترومغناطیسی
۲-۲-۲- زاویه ی پذیرش
۲-۲-۳- انتشارنور با استفاده از شعاع نوری(نورهندسی)
۲-۲-۴- انتشارنور با استفاده از آنالیزمدی(نورموجی)
۲-۲-۵- تئوری مد در فیبرنوری

فصل سوم : چگونگی انتقال

۳-۱- چگونگی انتقال
۳-۱-۱- منشاء پیام
۳-۱-۲- مدولاتور
۳-۱-۳- منبع موج حامل
۳-۱-۴- تزویج کننده های کانال(ورودی)
۳-۱-۵- کانال ارتباطی
۳-۱-۶- تزویج کننده های کانال(خروجی)
۳-۱-۷- آشکارساز
۳-۱-۸- پردازشگرسیگنال
۳-۱-۹- پیام خروجی
۳-۲- عناصرخط انتقال فیبرنوری
۳-۲-۱- رابطه ی توزیع کننده ی داده ها در شبکه ی فیبرنوری( FDDI)
۳-۲-۲- شبکه ی نوری سنکرون(SONET)
۳-۲-۲-۱- مشخصات SONET
۳-۲-۳-فرستنده های نوری
۳-۲-۳-۱- ویژگی های منابع نور مورداستفاده در سیستم های نوری
۳-۲-۳-۲- تفاوت نور لیزر و نورمعمولی
۳-۲-۳-۳- خصوصیات دیودمنتشرکننده ی نور
۳-۲-۳-۴- خصوصیات دیودلیزری
۳-۲-۴- آشکارسازهای نوری(OPTICAL DETECTOR)

فصل چهارم : ساختمان فیبرنوری

۴- ساختمان فیبرنوری
۴-۲- شیمی موجبرهای نوری
۴-۲-۱- شیشه شیلیکای گداخته
۴-۲-۲- تولید شیشه سیلیکای گداخته
۴-۲-۳- خصوصیات ماده
۴-۳- انواع فیبرنوری
۴-۳-۱- انواع کابل فیبرنوری ازنظرشیوه ی انتقال
۴-۳-۱-۱- فیبرچندحالته
۴-۳-۱-۱-۱- انواع فیبرهای چندحالته
۴-۳-۱-۲- فیبرتک حالته
۴-۳-۲- انواع کابل فیبرنوری ازنظر حفاظت
۴-۳-۲-۱- LOSS BUFFER
۴-۳-۲-۲- TIGHT BUFFER
۴-۳-۳- انواع کابل فیبرنوری از نظر روکش
۴-۳-۳-۱- IN DOOR
۴-۳-۳-۲- OUT DOOR
۴-۳-۳-۳- IN DOOR – OUT DOOR
۴-۳-۴- انواع کابل فیبرنوری ازنظر ماده ی سازنده
۴-۳-۴-۱- کابل فیبرنوری شیشه ای
۴-۳-۴-۲- کابل فیبرنوری پلاستیکی
۴-۳-۴-۲-۱- کاربردهای کابل فیبرنوری پلاستیکی
۴-۳-۴-۳- کابل نوری با پوشش پلیمرسخت
۴-۳-۴-۳-۱- خصوصیات کابل فیبرنوری با پوشش پلیمر سخت
۴-۴- تکنولوژی ساخت
۴-۴-۱- روش بوته مضاعف
۴-۴-۲- سیلیس رسوب یافته ی دپ شده(DDS)
۴-۴-۲-۱- رسوب بیرونی
۴-۴-۲-۲- رسوب محوری
۴-۴-۲-۳- رسوب داخلی
۴-۴-۳- کشیدن تار
۴-۴-۳-۱- سیلیس پوشش شده با پلاستیک

فصل پنجم : طراحی شبکه ی کابل

۵- طراحی شبکه ی کابل
۵-۱- جنبه های طراحی مکانیکی
۵-۲- تزویج کننده
۵-۲-۱- تزویج عدسی
۵-۲-۲- تزویج سربه سر
۵-۳- اتصال دو فیبر به صورت دائمی(SPLICE)
۵-۳-۱- اتصال دائمی دو فیبر به روش همجوشی
۵-۳-۲- اتصال دائمی دو فیبر به روش قفل شدن

نتیجه گیری
خلاصه
پیوست ها
فهرست منابع

فهرست شکل­ها

 فصل اول

  شکل ۱-۱ صوت سنج زیردریایی

فصل دوم

 شکل ۲-۱ نمایش موج کروی ، صفحه­ای و شعاع­های نوری

 شکل ۲-۲ پدیده­های تابش ، انعکاس و انکسار

 شکل ۲-۳ نمایش زوایای تابش و شکست در حالت­های گوناگون

 شکل ۲-۴ طیف امواج الکترومغناطیسی

 شکل ۲-۵ انواع قطبش

 فصل سوم

 شکل ۳-۱ جزئیات یک سیستم مخابراتی

 شکل ۳-۲ حلقه SONET های شبکه

 شکل ۳-۳ دیودهای لیزری

 شکل ۳-۴ فتودیود نیمه ­هادی

فصل چهارم

 شکل ۴-۱ چسبندگی شیشه سیلیکای گداخته

 شکل ۴-۲ ضریب شکست SIO2 با مواد تغلیظ کننده­ی مختلف

 شکل ۴-۳ فیبرچندحالته با ضریب شکست پله­ای

شکل ۴-۴ فیبر چندحالته با ضریب شکست تدریجی

 شکل ۴-۵ فیبرتک حالته

شکل ۴-۶ TIGHT BUFFER  و LOSS BUFFER

شکل ۴-۷ دو نمونه از کابل­های IN DOOR

 شکل ۴-۸ دو نمونه از کابل­های OUT DOOR

  شکل ۴-۹ چهارنمونه از کابل­های IN DOOR – OUT DOOR

 شکل ۴-۱۰ اجزاء فیبرنوری شیشه­ای

 شکل ۴-۱۱ مقایسه ­ی اندازه ­ی POF با سایر فیبرهای نوری

 شکل۴-۱۲ مقایسه ­ی وزن POF  با سایر کابل­های شبکه

 شکل ۴-۱۳ طول موج POF

  شکل ۴-۱۴ ساختار فیبرنوری H-PCF

 شکل ۴-۱۵ فرآیند ساختار تار با روش بوته مضاعف

 شکل ۴-۱۶ رسوب ­دهی بخار شیمیایی بیرونی (CVD بیرونی)

 شکل ۴-۱۷ رسوب ­دهی بخارمحوری

 شکل ۴-۱۸ CVD اصلاح شده

 شکل ۴-۱۹ MCVD غنی­شده با پلاسما

 شکل ۴-۲۰ سیستم کشیدن و پوشش دادن تار

فصل پنجم

 شکل ۵-۱ اساس تزویج لنزی

 شکل ۵-۲ اساس تزویج سربه ­سر

 شکل ۵-۳ (A) جابه ­جایی محورتارها ، (B) ناهم ­محوری زاویه­ای تارها ، (C) جدایی سرهای انتهایی تارها

شکل ۵-۴ چندنمونه از اتصال دائم

 شکل ۵-۵ دو نمونه دستگاه FUSION SPLICER

 شکل ۵-۶ یک نوع دستگاه FUSION SPLICER

 شکل ۵-۷ دستگاه FIBR LOCK ساخت شرکت ۳M

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد فیبر نوری
قیمت : 5200 تومان
فرمت فایل : Word
تعداد صفحه : 108
حجم فایل : 3.6 مگابایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *