خانه / رشته های علوم تجربی / ایمنی و بهداشت حرفه ای

ایمنی و بهداشت حرفه ای

دانلود جزوه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

توضیحات: استفاده از این جزوه برای گروه های زیر پیشنهاد می گردد:
دانشجویان رشته های بهداشت حرفه ای، ایمنی، محیط زیست، مدیریت صنعتی و دیگر رشته های مرتبط. همچنین کارکنان واحدهای صنعتی و علاقمندان به مباحث ایمنی شغلی و طب کار.

مطالب موجود در این جزوه عبارتند از:

OHSAS18001

OHSAS18002

مدیریت ایمنی

توجهات مدیریت ایمنی

ضرورت توجه به مدیریت ایمنی

مدیریت ایمنی سنتی

سیستم مدیریت ایمنی

ساختار کلی سیستم مدیریت ایمنی

برخی استانداردها در زمینه استقرار سیستم مدیریت ایمنی

سری …

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان