خانه / بایگانی برچسب: آسیه قدیمی

بایگانی برچسب: آسیه قدیمی

راهنمای جامع دستورات SQL

توضیحات : این کتاب شامل ۳ فصل است. این کتاب در مورد بیشتر سیستم های پایگاه داده رابطه ای معروف مثل MS Access، MS SQL Server، MySQL توضیح داده است و برای هر کدام دستورات و مثالهای مربوطه را آورد است. مثالهای ضمیمه شده مربوط به SQL Server 2008 هستند که در محیط Management Studio و با پایگاه داده آموزشی NorthWind تست شده اند. در این کتاب می خوانیم: فصل اول مقدمه ای بر SQL گرامر SQL عبارت SELECT  در SQL عبارت DISTINC SELECT عبارت WHERE در SQL عملگرهای AND و OR کلمه کلیدی ORDER BY در SQL عبارت INSERT INTO در SQL عبارت UPDATE عبارت DELETE فصل دوم عبارت TOP در SQL عملگر LIKE در SQL کاراکترهای جایگزین شونده SQL عملگر IN در SQL عملگر BETWEEN در SQL Alias در SQL JOINها در SQL کلمه کلیدی INNER JOIN در SQL کلمه کلیدی LEFT JOIN در SQL کلمه کلیدی RIGHT JOIN در SQL کلمه کلیدی FULL JOIN در SQL عملگر UNION  در SQL عبارت SELECT INTO در SQL عبارت CREATE DATABASE در SQL عبارت CREATE TABLE در SQL محدودیت ها محدودیت NOT NULL محدودیت UNIQUE محدودیت PRIMARY KEY در SQL محدودیت FOREIN KEY محدودیت CHECK محدودیت DEFAULT در SQL دستورات …

ادامه نوشته » قیمت : 0.9 تومان