خانه / بایگانی برچسب: آشنایی با نرم افزار ماکس پلاس

بایگانی برچسب: آشنایی با نرم افزار ماکس پلاس

دانلود جزوه آزمایشگاه معماری کامپیوتر

توضیحات : آشنایی با نرم افزار ALTERA MAX+PLUS II طراحی  ۱bit adder_subtractor طراحی ALU آشنایی با زبان توصیف سخت افزار Verbilog طراحی Function Unit طراحی  Register File طراحی  Shifter کامپیوتر single -cycle طراحی Control Unit طراحی Data Path کامپیوتر Multi-cycle طراحی Control Unit طراحی Data Path به همراه شکل مدارات و عکس خروجی

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان