خانه / بایگانی برچسب: اختصارات مهندسی تاسیسات

بایگانی برچسب: اختصارات مهندسی تاسیسات

دانلود مرجع نمادهای مهندسی تاسیسات

عنوان : مرجع نمادها و اختصارات مورد استفاده در مهندسی تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه ی مطبوع چکیده این بخش، مشتمل بر اطلاعات مربوط به نمادها و اختصارات مرتبط با گرمایش، تعویض هوا، تهویهی مطبوع و تبرید (HVAC & R) و مهندسی مربوط به آن است. اختصارات، نمایش کوتاه شدهی نامها و عبارتهای مورد استفاده در متنهای مهندسی، نقشهها و برنامههای رایانهای است. این بخش بیشتر دربارهی اختصاراتی در زبان انگلیسی بحث میکند که ممکن است در زبانهای دیگر معانی دیگری از آنهای استخراج شود. نماد واژه برای معرفی یک کمیت یا یکا به کار رفته، لزوما وابسته به نوشتار آن در یک زبان خاص نیست. به همین دلیل، استفاده از نماد واژه بر استفاده از علامت اختصاری اولویت دارد.   فهرست اختصارات مورد استفاده برای متنها، نقشه ها و برنامه های رایانه ای نماد واژه ها نمادهای تصویری در نقشه کشی خط لوله تجهیزات ایمنی در برابر آتش شیرها اتصالات تجهیزات هوایی تبرید کنترلها تجهیزات برقی شناسایی سامانه ی خط لوله تعریف ها روشهای شناسایی استفاده از رنگها در دیدرس بودن نوع و اندازه های واژگان شرایط خاص  

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان