خانه / بایگانی برچسب: بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني دانشگاه بيرجند درسال تحصيلي 84-1383

بایگانی برچسب: بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني دانشگاه بيرجند درسال تحصيلي 84-1383

دانلود پایان نامه جو سازمانی

عنوان اصلی پایان نامه : بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند درسال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ چکیده  این تحقیق با عنوان ‹‹ بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند درسال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ ›› به بررسی جوهای حاکم بر دو دانشکده مذکور براساس انواع جوهای پیشنهادی هالپین وکرافت می پردازد که عبارتند از: جو باز، خودگردان، کنترل شده، دوستانه، پدرانه وبسته ودارای ابعاد هشتگانه : روحیه، صمیمیت، بازدارندگی، عدم تعهد شغلی، نفوذ، مراعات، تأکید برتولید وفاصله گیری است. دراین پژوهش هست سئوال براساس ابعاد هشتگانه جو پیشنهادی هالپین وکرافت مطرح گردیدکه درنهایت فرضیات ۱و۲و۳و۵ رد نمی شوند وفرضیات ۴و۶و۷و۸ رد می شوند. دراین سوألات به ترتیب مطرح شده بود: سوأل ۱- آیا روحیه سازمانی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟ سوأل ۲- آیا صمیمیت سازمانی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟ سوأل ۳- آیا بازدارندگی سازمانی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم پایین تراست؟ سوأل ۴- آیا عدم تعهد شغلی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟ سوأل ۵- آیا مراعات  دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟ سوأل ۶- آیا نفوذ دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟ سوأل ۷- آیا تأکید برتولید دردانشکده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟ …

ادامه نوشته » قیمت : 5400 تومان