خانه / بایگانی برچسب: بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان

بایگانی برچسب: بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان

پایان نامه شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع

ادامه نوشته » قیمت : 6200 تومان