خانه / بایگانی برچسب: بهینه سازی هزینه در شبکه حسگر

بایگانی برچسب: بهینه سازی هزینه در شبکه حسگر

مقاله تصحیح خطای دیتاآگاه درشبکه حسگر بیسیم

عنوان :  تصحیح خطای آگاه به دیتا و کم هزینه برای شبکه های حسگر بی سیم

*به همراه مقاله اصلی به زبان انگلیسی

از مقالات برجسته دانشگاه کالیفورنیا ، سن دییگو

چکیده

یکی از چالشهای اصلی در اتخاذ و بکارگیری برنامه های شبکه حسگر بی سیم تضمین جمع آوری داده های معتبر و گردهمایی آنها است که در عین حال مواردی چون هزینه کم و موانع عملیاتی با مصرف انرژی پایین را برای چنین برنامه هایی تامین کند. شبکههای حسگر

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان