خانه / بایگانی برچسب: تئوری مازلو

بایگانی برچسب: تئوری مازلو

دانلود کتاب رفتار سازمانی مورهد – گریفن

عنوان : خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد / گریفن چکیده رفتار سازمانی مطالعه رفتار انسان در عرصه سازمان، رویارویی فرد و سازمان و بالاخره مطالعه سازمان می باشد. بعضی از رشته ها هزاران سال قدمت دارند. مدیریت نیز به نوعی دارای عمری صدساله می باشد. اما از آنجاییکه تا اوایل قرن گذشته مطالعه آن مورد توجه قرار نگرفته بود از عمر رفتار سازمانی بیش از چند دهه نمی گذرد. و اینکه مدیریت رشته ای جدید است و بیشتر یک علم اجتماعی است تا یک علم طبیعی . بنابراین تشخیص، تعریف، اندازه گیری و پیش بینی متغییرها و مفاهیم آن مشکلتر از پدیده های فیزیکی است.     فهرست رشته رفتار سازمانی اداره مردم و سازمانها مدیریت جهانی وگوناگونی در سازمان تفاوتهای فردی انگیزش-مفاهیم اولیه انگیزش مفاهیم پیشرفته طراحی شنل و پویایی های نقش هدف گذاری و ارزیابی عملکرد فشار عصبی ناشی از کار ارتباطات و پرورش اطلاعات پویایی های گروه تیم و گروه رهبری قدرت، سیاست تصمیم گیری ساختار اصلی سازمان طرح سازمان فرهنگ سازمان تغییر و بهسازی سازمان مترجم: مهدی علوانی و غلامرضا معمارزاده  

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان