خانه / بایگانی برچسب: جزوه رشته مکانیک

بایگانی برچسب: جزوه رشته مکانیک

دانلود جزوه کنترل اتوماتیک

جزوه

چکیده جزوه کامل و کاربردی درس کنترل اتوماتیک دکتر احمد باقری از دانشگاه امیرکبیر   فهرست ۱- مفاهیم اولیه سیستمهای دینامیکی و کنترل تعریف و طبقه بندی سیستم ها و مدل ریاضی آنها (خطی وغیر خطی ،پیوسته وغیر پیوسته،دارای پارامترهای ثابت و متغیر نسبت به زمان ) معرفی سیستمهای کنترلی (کنترل حلقه بازوکنترل حلقه بسته ، طراحی یک سیستم کنترلی ) انواع و اجزای سیستمهای کنترلری ( الکتریکی ، مکانیکی ، سیالالاتی، حرارتی ) ۲- تبدیل لا پلاس ۳- نمایش و مدلسازی ریاضی سیستم های مکانیکی ۴- رفتار سیستمهای دینامیکی  پاسخ زمانی حالت گذرا پاسخ زمانی حالت پ ایدار (ماندگار ) بررسی آثار کنترل کننده ها روی مشخصات حالت گذرا و حالت ماندگار  ۵- پایداری سیستمهای خطی   روش Routh-Hurwitz ۶- کنترل فیدبک ساختمان یک سیستم کنترل فیدبک دار کنترلرهای خطی روش مکان هندسی ریشه هاRoot locus method قواعد رسم مکان هندسی ریشه ها . ۷- تحلیل سیستمهای کنترلی توسط روش مکان هندسی ریشه ها طراحی سیستمهای کنترلی توسط روش مکان هندسی ریشه ها  تحلیل عکس العمل فرکانسی  ترسیم عکس العمل فرکانسی ترسیم دیاگرامهایBode & Nyquist معیار پایداریNyquist طراحی سیستمهای کنترلی توسط روش عکس العمل فرکانسی مراجع  

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان