خانه / بایگانی برچسب: خروجی گرفتن از مدارات معماری کامپیوتر

بایگانی برچسب: خروجی گرفتن از مدارات معماری کامپیوتر

دانلود جزوه آزمایشگاه معماری کامپیوتر

توضیحات : آشنایی با نرم افزار ALTERA MAX+PLUS II

طراحی  ۱bit adder_subtractor

طراحی ALU

آشنایی با زبان توصیف سخت افزار Verbilog

طراحی Function Unit

طراحی  Register File

طراحی  Shifter

کامپیوتر single -cycle

طراحی Control Unit

طراحی Data Path

کامپیوتر Multi-cycle

طراحی Control Unit

طراحی Data Path

به همراه شکل مدارات و عکس خروجی

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان