خانه / بایگانی برچسب: دانلود تحقیق درباره متغیرهای کلان اقتصادی

بایگانی برچسب: دانلود تحقیق درباره متغیرهای کلان اقتصادی

دانلود تحقیق “تاثیر تجارت الکترونیک بر متغیرهای کلان اقتصادی”

توضیحات : در پژوهش حاضر، تأثیر کلان اقتصادی ۱ توسعه تجارت الکترونیکی رشد بهره وری کل، رشد ،(GDP) درایران بر رشد تولید ناخالص داخلی بهره وری نیروی کار، بیکاری، تورم، سرمایه گذاری، بودجه دولت، متغیرهای پولی (عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، نرخ بهره) صادرات، واردات و توسعه و رفاه اقتصادی بررسی می شود. در قسمت اول پژوهش، کلیات، تعاریف، و معیارهای اندازه گیری تجارت الکترونیکی ۲ به همراه مبانی نظری و ادبیات اقتصادی موضوع ارائه می شود. در قسمت دوم با توجه به مطالعات تجربی در کشورهای دیگر و همچنین تجربه هشت کشور (استرالیا، امریکا، کانادا، چین، مالزی، دانمارک، سنگاپور و امارات) در زمینه تجارت الکترونیکی، و دسترسی به اطلاعات، مدل یا مدلهای مناسب از بین یکی از چهار رهیافت ذیل برای اندازه گیری یا انتخاب می گردد ۳٫ در انتهای مقاله پس از برآورد، به بحث EC برآورد تأثیر در مورد نتایج، ارائه راهکارها و سیاستهای اقتصادی می پردازیم. چهار رهیافت کاندید زیر، برای انتخاب نهایی روش، مقایسه می شوند: الف: رهیافت اقتصاد سنجی ب: رهیافت تحلیل پوششی داد هها ج: رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه د: رهیافت سیستم های دینامیکی …

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان