دانلود رایگان جزوه کامل GIS

زبان لیسپ

نام جزوه : سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

ناشر : جزوه

تعداد صفحه :۲۰۶

قالب کتاب :ppt

حجم فایل :۳۱۰ کیلوبایت

توضیحات :

GISعبارت است از یک مجموعه کامپیوتری برای جمع آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده هایی استفاده می شود که موقعیت جغرافیایی آنها یک مشخصۀ اصلی و مهم محسوب می شود.
فصل اول:
هدف کلی: آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS
انواع نقشه ها و تجزیه و تحلیل و ترسیم نقشه با کامپیوتر،اجزای سیستمهای اطلاعات جغرافیاییGIS،اجزای نرم افزاری GIS،سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتیDBMS،جنبه های سازمانی سیستم اطلاعات جغرافیایی
فصل بعدی
هدف کلی: آشنایی با ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
ساختار داده ها در نقشه های موضوعی،سیستم مختصات شبکه جهانی مرکاتور(UTM)،راهنمای نقشه یا لژاند، داده های جغرافیایی در کامپیوتر، ساختار پایگاه اطلاعاتی: سازماندهی داده ها در کامپیوتر، بایگانی و دسترسی به داده ها شامل:
۱- فهرستهای ساده و …
انواع ساختارهای پایگاه اطلاعاتی،معایب و مزایای آنها
کاربرد ساختار شبکه داده ها ،روشهای فشرده ذخیره داده های شبکه ای،کدهای قطعه ای،سیستم های چند ضلعی و ساختارهای توپولوژیک صریح، ساختار شبکه ای چند ضلعی توپولوژیک کامل که شامل چندمرحله می باشد
مقایسۀ داده های توصیفی و توپولوژیک، نواقص انواع مدل ها
انواع روش های ارائه مدل بصورت مرحله به مرحله
فصل بعد: وارد کردن داده ها
هدف کلی: شناخت روند ورود داده در کامپیوتر
فصل بعدی: انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی
هدف کلی: شناخت یک سیستم اطلاعات جغرافیایی
سیستم مورد نیاز جهتGIS می تواند یک کامپیوتر ۳۲ بیت، ۶تا۵مگابایت حافظه داخلی، حافظه سخت

۳۰۰تا۱۰۰۰مگابایت با دیسک گردان ۱۶۰۰بایت، برای بسیاری از کارهای طراحی و پرداش و تحلیل تصویر کافی باشد.

در این سیستم دسترسی به پایگاه اطلاعات و همچنین نگهداری این اطلاعات و به روز کردن مهمتر از سرعت پردازش است.
*اما در حال حاضر با توجه به پیشرفت نرم افزارها سرعت تحلیل و پردازش مهمتر از موارد دیگر است بنابراین باید قدرت کامپیوتر افزایش یابد.
روش برپا نمودن یک GIS
سیستمهای آماده به کار یا turn-key system
آزمون نقطۀ نشان benchmark test

این جزوه را مهدی برای سایت جزوه ارسال کرده است.


© Copyright jozve.org 2009-2012