خانه / بایگانی برچسب: دانلود پایان نامه ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن

بایگانی برچسب: دانلود پایان نامه ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن

دانلود پایان نامه ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن

ارزیابی رضایتمندی مشتریان  شرکت دارو سازی ثامن در طی یک دوره یکساله و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

چکیده
کشور ایران به دلیل طیف وسیع گیاهان دارویی موجود در آن و سابقه مثبت استفاده از گیاهان دارویی و رویکرد بیماران به این شیوه درمان و همچنین وجود عطارها و اطباء سنتی در سطح شهرهای کوچک و بزرگ باعث شد تا ایجاد کارخانجات پیشرفته داروئی به عهده تعویق بیافتد و تولید داروهای شیمیایی در داخل کشور بسیار ناچیز بوده و اکثر

ادامه نوشته » قیمت : 5200 تومان