خانه / بایگانی برچسب: عناصر اولیه پایه ای جهت مدیریت مشاركتی

بایگانی برچسب: عناصر اولیه پایه ای جهت مدیریت مشاركتی

دانلود مقاله مدیریت مشارکتی

چکیده اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می‌توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است.

ادامه نوشته » قیمت : 5100 تومان