خانه / بایگانی برچسب: فرآیند تولید بستنی

بایگانی برچسب: فرآیند تولید بستنی

دانلود طرح تولیدی کارخانه بستنی سازی

عنوان – برنامه الگویی HACCP برای تولید بستنی فهرست برنامه الگویی HACCP برای تولید بستنی توصیف فرآورده جدول توصیف فرآورده بستنی فرآیند تولید شناسایی و ارزیابی مخاطره ها و تعیین CCPs شناسایی CCPs با به کارگیری درخت تصمیم گیری CCP در فرآیند تولید بستنی برنامه HACCP برای تولید بستنی در شرکت

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان