خانه / بایگانی برچسب: فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

بایگانی برچسب: فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

دانلود آرشیو کتابهای رشته مدیریت در دانشگاه پیام نور

این پکیج شامل آرشیو کتابهای رشته مدیریت در دانشگاه پیام نور بوده که طی سالها توسط فروشگاه جزوه جمع آوری شده است. فهرست کامل این بسته در زیر آمده : اصول حسابداری دکتر حضوری اقتصاد خرد خداداد کاشی اقتصاد خرد دکترغفاری اقتصاد خرد فرحمند حبیبی تحقیق در عملیات حیدری تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها رافعی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دکتر سرلک تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دکتر موسوی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دکتر موغلی توسعه اقتصادی دکتر لشکری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فرحمندحبیبی حسابداری دولتی دکتر حضوری حقوق اساسی ناصحی حقوق اساسی کاتب روش تحقیق در مدیریت دکتراحمدی روش تحقیق در مدیریت دکتر حضوری روش تحقیق در مدیریت درویش ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت صحت خواه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت میرزایی زبان تخصصی ثمربخش تهرانی زبان تخصصی منجمی زبان تخصصی ثمربخش تهرانی زبان تخصصی منجمی سازماندهی و اصلاح روشها و تشکیلات دکتر رسولی سیر اندیشه و تحول نهادهای اداری جمشیدی سیستم های اطلاعاتی مدیریت دکتر حسینی سیستم های اطلاعاتی مدیریت دکتر سرلک فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دکتر احمدی فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه درویش فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دکتر سرلک مباحث ویژه در مدیریت دولتی …

ادامه نوشته » قیمت : 21000 تومان