خانه / بایگانی برچسب: فعاليتهاي اقتصاد کشاورزي و غير کشاورزي

بایگانی برچسب: فعاليتهاي اقتصاد کشاورزي و غير کشاورزي

دانلود پایان نامه اقتصاد روستایی

چکیده

اقتصاد روستایی شامل تمام فعالیتهای اقتصاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی است. از آنجایی که هدف غایی علم اقتصاد تامین مواد غذایی و رفاه عمومی تلقی می شود، لذا بررسی وضعیت و چگونگی انجام فعالیتهای کشاورزی در اقتصاد روستایی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که در شرایط فعلی، کشاورزی مهمترین فعالیت اقتصادی در اغلب روستاهای ایران بوده و لازم است به عنوان محور برنامه های توسعه قرار گیرد. محوریت کشاورزی و روستا در برنامه های …

ادامه نوشته » قیمت : 6900 تومان