خانه / بایگانی برچسب: متالوژی در صنعت نفت

بایگانی برچسب: متالوژی در صنعت نفت

دانلود پایان نامه طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API

چکیده

در کشور ما ایران در حال حاضر بیش از یک هزا مخزن اصلی با ظرفیتهای متفاوت از یک هزار متر مکعب تا پنجاه هزار متر مکعب (یک میلیون لیتر تا پنجاه میلیون لیتر) در انبارهای نفت نصب میباشد که به وسیله آنها کار ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی صورت میپذیرد با توجه به سرمایه گذاری انجام شده در امر سوخت این مخازن که ظرفیت کل آنها بیش از شش میلیارد لیتر میباشد ملاحظه خواهید فرمود که نگهداشت و استفاده صحیح از

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان