خانه / بایگانی برچسب: مثالهایی از شبیه سازی

بایگانی برچسب: مثالهایی از شبیه سازی

دانلود کتاب شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد

توضیحات :  شبیه سازی علم ایجاد مدلهای دقیق کامپیوتری است تا بتوان رفتار و عملکرد سیستمهای واقعی را با استفاده از آزمایشها یا سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. این آزمایشها می تواند منجر به یافتن پاسخ پرسشهای “چه می شود اگر” بدون ایجاد هیچگونه مخاطره یا اختلال در سیستم واقعی شود. در چه سیستم هایی از شبیه سازی استفاده کنیم؟     سیستم هایی که برای انجام آزمایش های واقعی خیلی گران یا پر ریسک هستند     سیستم های پیچیده یا بزرگ که برای آنها تغییر در نظر گرفته شده است     سیستم هایی که در آنها پیش بینی تغییر یک فرایند مهم است     سیستم هایی که اطلاعات ناقص از آنها دارید     سیستم هایی که در آنها نیاز به تبادل ایده ها می باشد

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان