خانه / بایگانی برچسب: محلول ليتيوم برومايد

بایگانی برچسب: محلول ليتيوم برومايد

دانلود کتاب جامع چیلر

جزوه

چکیده کتاب چیلر جامع ، کتابی کاربردی برای دانشجویان رشته تاسیسات می باشد.   فهرست عنوان صفحه مقدمه فصل اول: تبریدو سیکل تراکمی بخار ١-تبرید ١ تاریخچه تبرید ١- کاربردهای تبرید ١- مبردها ١- خواص مبردها ١- ملاحظات اقتصادی ١- انواع مبردها CFCگازهای جانشینی ١- اثر تبرید و ضریب عملکرد ١- چرخهها ی تبرید ١ سیکل تبرید تراکمی بخار ١-چیلر تراکمی فصل دوم: سیکل تبرید جذبی ٢- سیستم تبرید جذبی و ارتباط آن با سیستم تبرید تراکمی ٢-روش کار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید- آب یک اثره ٢- خصوصیات جاذب و مبرد ٢-مبردهای دیگر ٢-ضریب عملکرد چیلر جذبی ٢- چرخه ترمودینامیکی چیلر جذبی لیتیوم بروماید-آب یک اثره ٢-روشهای افزایش راندمان سیکل جذبی ٢- چیلرهای جذبی چند اثره ٢- چیلرهای جذبی دو اثره ٢-چیلرهای جذبی سه اثره ٢- چیلر هیتر شعله مستقیم ٢-مزایای چیلر هیترهای شعله مستقیم ٢- سیکل کاری در حالت سرمایش (با تأمین آبگرم مصرفی بهداشتی) ٢- سیکل کاری در حالت گرمایش (با تأمین آبگرم وسایل بهداشتی) ٢- سیکل کاری در حالت تأمین آب گرم بهداشتی ٢-اعداد مشخصه چیلرهای جذبی ٢-صنعت چیلر جذبی ٢- ادکتور ٢- پمپها/موتورها فصل سوم: استفاده ونگهداری چیلر های جذبی ٣- خوردگی سیستمهای جذبی ٣- تجزیه شیمیایی ٣-بازدارنده ها ٣-سیستم تخلیه گاز های غیر قابل …

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان