خانه / بایگانی برچسب: هماهنگی بین علم ودین در اندیشه امام خمینی

بایگانی برچسب: هماهنگی بین علم ودین در اندیشه امام خمینی

دانلود مقاله جایگاه علم و دین

چکیده

وقتی درمورد جایگاه علم ودین صحبت می کنیم ، در واقع می خواهیم بدانیم این مسأله از مسائل کدام  علم است ، در کجا و چه دانشی درباره علم ودین صحبت می شود.
مسأله علم ودین بیشتر در دو دانش مورد توجه و محل بحث است، یکی الهیات و دیگری فلسفه دین .

از آنجا که این دو دانش با مسائل دینی سرو کار دارند ، به بحث علم ودین و مناسبات بین آن دو می پردازند، اما این

ادامه نوشته » قیمت : 5100 تومان