خانه / بایگانی برچسب: پایان نامه ارزشیابی کارکنان سازمان

بایگانی برچسب: پایان نامه ارزشیابی کارکنان سازمان

دانلود مقاله نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان پارت سازان

عنوان : بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان پارت سازان

چکیده

ارزشیابی کارکنان در نظام اداری موضوع نسبتا جدیدی است که از اجرای فراگیر آ‌ن دردستگاههای دولتی وخصوصی برای مقاصد مشخصی چون ارتقاء انتصاب- تشویق و تنبیه بیش از یک دهه نمی گذارد. در همین سالهای انداک ارزشیابی راه پر فراز ونشیبی را پیمود و در سطوح گوناگون مدیریت اداری موافقان و مخالفان بسیار داشتهن است. اکثر مدیران فلسفه ارزشیابی را پذیرفته اند ولی ابزار سنجش و

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان