خانه / بایگانی برچسب: پایان نامه کامل رشته مدیریت

بایگانی برچسب: پایان نامه کامل رشته مدیریت

دانلود مقاله نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان پارت سازان

عنوان : بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان پارت سازان چکیده ارزشیابی کارکنان در نظام اداری موضوع نسبتا جدیدی است که از اجرای فراگیر آ‌ن دردستگاههای دولتی وخصوصی برای مقاصد مشخصی چون ارتقاء انتصاب- تشویق و تنبیه بیش از یک دهه نمی گذارد. در همین سالهای انداک ارزشیابی راه پر فراز ونشیبی را پیمود و در سطوح گوناگون مدیریت اداری موافقان و مخالفان بسیار داشتهن است. اکثر مدیران فلسفه ارزشیابی را پذیرفته اند ولی ابزار سنجش و اندازه گیری موجود (فرمهای ازرشیبای) را ناکافی و شرایط پیرامونی اعم از مسائل درون سازمانی یا برون سازمانی را برای اجرای موثر این امر نامساعد می دانند در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت ونیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد این آگاهی موجب می شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد سازمانها نیز به شناخت کار آیی کارکنان خود دارند تا بر اساس تولید وارائه خدمات خود بیفزایند و در روند حرکتهای خود تحولات مثبت ایجاد کنند.

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان

دانلود پایان نامه جو سازمانی

عنوان اصلی پایان نامه : بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند درسال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ چکیده  این تحقیق با عنوان ‹‹ بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند درسال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ ›› به بررسی جوهای حاکم بر دو دانشکده مذکور براساس انواع جوهای پیشنهادی هالپین وکرافت می پردازد که عبارتند از: جو باز، خودگردان، کنترل شده، دوستانه، پدرانه وبسته ودارای ابعاد هشتگانه : روحیه، صمیمیت، بازدارندگی، عدم تعهد شغلی، نفوذ، مراعات، تأکید برتولید وفاصله گیری است. دراین پژوهش هست سئوال براساس ابعاد هشتگانه جو پیشنهادی هالپین وکرافت مطرح گردیدکه درنهایت فرضیات ۱و۲و۳و۵ رد نمی شوند وفرضیات ۴و۶و۷و۸ رد می شوند. دراین سوألات به ترتیب مطرح شده بود: سوأل ۱- آیا روحیه سازمانی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟ سوأل ۲- آیا صمیمیت سازمانی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟ سوأل ۳- آیا بازدارندگی سازمانی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم پایین تراست؟ سوأل ۴- آیا عدم تعهد شغلی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟ سوأل ۵- آیا مراعات  دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟ سوأل ۶- آیا نفوذ دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟ سوأل ۷- آیا تأکید برتولید دردانشکده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟ …

ادامه نوشته » قیمت : 5400 تومان