خانه / بایگانی برچسب: پیشرفت تحصیلی

بایگانی برچسب: پیشرفت تحصیلی

دانلود مقاله شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن

 چکیده

شکست  تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است .

کودکان ما  ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ  دست اندر کاران تعلیم تربیت  کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان)  را هدایت کنند در این راستا خانواده در

ادامه نوشته » قیمت : 0 تومان