خانه / بایگانی برچسب: کتاب مقدمات زبانشناسی

بایگانی برچسب: کتاب مقدمات زبانشناسی

دانلود آرشیو کتابهای رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

این مجموعه شمل بیش از ۶۰ کتاب رشته بان و ادبیات فارسی میباشد که در دانشگاه پیام نور تدریس میگردد. این کتابهای مربوط به مقاطع کارشناسی بوده و به صورت اسلاید های پاورپوینت جمع آوری شده. در ادامه لیست کامل این کتاب ها آورده شده است …   کتاب آشنایی با ادبیات معاصر ایران (نثر)  – دکتر کوپا کتاب آشنایی با علوم قرآنی  – بهمن تاجانی کتاب ادبیات معاصر ۱ (نظم) – دکترکوپا کتاب ادبیات معاصر ۲ – دکتر موسوی کتاب انواع ادبی  – دکتر جعفری کتاب انواع ادبی  – دکتر محمدی بدر کتاب انواع ادبی  –  مسعودی فرد کتاب بدیع  –  دکتر جعفری کتاب بدیع  –  شکرایی کتاب بدیع – مسعودی فرد کتاب بوستان سعدی  –  توکلی مقدم کتاب تاریخ ادبیات ۱ –  دکترجعفری کتاب تاریخ ادبیات۲ –  دکترکوپا کتاب تاریخ ادبیات۲ –  دکترموسوی کتاب تاریخ ادبیات۳ –  دکتر کوپا کتاب تاریخ ادبیات۳ –  دکتر موسوی کتاب تاریخ زبان فارسی –  سمایی کتاب تاریخ زبان فارسی  –  دکترجعفری کتاب تاریخ بیهقی  –  میرزایی کتاب حافظ ۲ –  دکتر کمالدینی کتاب دستور زبان فارسی۱ –  ابوالحسنی کتاب دستور زبان فارسی۱ –  دکتر محمدی بدر کتاب دستور زبان فارسی ۱ –  مسعودی فرد کتاب دستور زبان فارسی ۲ –  دکتر محمدی …

ادامه نوشته » قیمت : 14900 تومان