خانه / بایگانی برچسب: تعیین حجم نمونه

بایگانی برچسب: تعیین حجم نمونه

پایان نامه شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان

a2c03727eaab478330bd7446031757bc

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع

ادامه نوشته » قیمت : 6200 تومان