خانه / بایگانی برچسب: نظر ادیان درباره همجنس گرایی

بایگانی برچسب: نظر ادیان درباره همجنس گرایی

دانلود پایان نامه مقایسه برخورد با همجنسگرایی در کشورهای مختلف

26

عنوان : مقایسه نحوه برخورد با پدیده همجنسگرایی درکشورهای مختلف (اروپائی -اسلامی)

چکیده

هم جنس بازی را نوعی ارتباط جنسی بین افراد یک جنس ذکر کرده اند که درهمه مذاهب و دربسیاری ازجوامع لغزش بزرگ به حساب آمده و حتی برای آن عقوبت ها و کیفرهائی را درنظر گرفته اند.

این امر که مقدمات آن حتی ممکن است دردوران کودکی گذارده شده و صورت ناآگاهانه‌ای داشته باشد درسنین تمیز و نوجوانی سبب پیدایش و دامنه دار شدن انحراف شده عوارض

ادامه نوشته » قیمت : 5900 تومان